ساختار سیستم

سیستم های داده برداری در چهار ساختار ارایه می گردند:

– سیستم یکپارچه کامل

این سیستم ها دارای ماژول ورودی به همراه سیگنال کاندیشنر ، کارت داده برداری ، کامپیوتر و نمایشگر و صفحه کلید و موس می باشند و نیاز به هیچ وسیله جانبی دیگر ندارند و با روشن کردن

آنها می توان داده برداری را برنامه ریزی و شروع نمود. حتی می توان برای این سیستم ها باطری داخلی تعبیه نمود و چندین ساعت بدون برق ، نمونه برداری کرد. این سیستم ها برای کاربردهای

پرتابل بهترین گزینه می باشند.

این سیستم ها می توانند دارای مانیتور لمسی ، نمایشگر اضافه پرتابل ، هارد SSD قابل حمل و  کیف حمل ضد ضربه باشند.

– سیستم  کامل بدون نمایشگر

این سیستم ها دارای ماژول ورودی به همراه سیگنال کاندیشنر ، کارت داده برداری و کامپیوتر می باشند و می توان به کمک نمایشگر و صفحه کلید و موس و یا اتصال به یک کامپیوتر دیگر داده برداری

را برنامه ریزی و شروع نمود. برای این سیستم ها نیز می توان باطری داخلی تعبیه نمود و چندین ساعت بدون برق ، نمونه برداری کرد.

این سیستم ها برای کاربردهایی که دسترسی به محل تست سخت می باشد گزینه مناسبی می باشند.

این سیستم ها می توانند دارای نمایشگر اضافه پرتابل ، هارد SSD قابل حمل و  کیف حمل ضد ضربه باشند.

– سیستم  کامل بدون کامپیوتر

این سیستم ها دارای ماژول ورودی به همراه سیگنال کاندیشنر وکارت داده برداری می باشند و می توان به کمک اتصال به یک کامپیوتر داده برداری را برنامه ریزی و شروع نمود. برای این سیستم ها

نیز می توان  باطری داخلی تعبیه نمود و چندین ساعت بدون برق ، نمونه برداری کرد.

با توجه به قیمت مناسبتر این سیستم ها ، می توان از این سیستم ها به عنوان افزایش تعداد کانال سیستم های دارای کامپیوتر فوق استفاده نمود.

سیستم قیمت اقتصادی Trionet با داشتن دو اسلات خالی و امکان اتصال از طریق پورت های USB و Ethernet را دارا می باشد و در سیستم هایی که کانال های اندازه گیری از یکدیگر دور         

می باشند می توان از این سیستم در یک شبکه LAN به صورت توزیع گسترده ولی سنکرون استفاده نمود.

این سیستم ها می توانند دارای کیف حمل ضد ضربه باشند.

– سیستم  سیگنال کاندیشنر

این سیستم ها فقط دارای ماژول ورودی به همراه سیگنال کاندیشنر می باشند و باید به کمک اتصال به یک کارت A/D در یک کامپیوتر داده برداری را برنامه ریزی و شروع نمود. برای این سیستم ها

نیز می توان  باطری داخلی تعبیه نمود و چندین ساعت بدون برق ، نمونه برداری کرد.