تمام تجهیزات در طول مدت عمر کاری خود شرایط محیطی مختلفی را تجربه می کنند . برای بررسی نحوه عملکرد آن ها در این شرایط از تجهیزات تست دینامیک استفاده می شود.

تجهیزات تست دینامیک توانایی انجام انواع تست های مختلف را دارا می باشند.تست های دینامیکی شامل تست های ارتعاش ، تست شتاب، تست ضربه و … می باشند.

تجهیزات که این شرکت ارائه می کند از بهترین و معتبرترین برند های شرقی و غربی تامین می شوند ودارای دقت و صحت بالایی می باشند.

سیستم سه محوره با شش درجه آزادی قابلیت اعمال همزمان ارتعاش با پروفایل های متفاوت به محصول در سه محور را دارا می باشد. این نوع ارتعاش نزدیک ترین شبیه سازی به شرایط واقعی

محصول در محیط عملکرد آن می باشد.

بیشتر…

لرزاننده های سروهیدرولیکی می توانند جهت انجام آزمون های شبیه سازی حمل و نقل جاده ای در فرکانس های پایین و یا شبیه سازی زلزله به کار روند. این لرزاننده ها تحمل بار زیاد را دارند و در

فرکانس های بسیار کم نیز کار می کنند.

بیشتر…

این سیستم جهت تست شتاب ثابت به کار می رود و تحمل محصولات در برابر شتاب ثابت را بررسی می نماید و امکان اتصال 64 سیم جهت تبادل سیگنال های الکتریکی بین محصول تحت تست و

سیستم های بیرونی را دارا می باشد.

بیشتر…

اکثر محصولات در طول عمر خود با تنش های ارتعاشی مواجه می باشند، بنابراین لازم است تا محصولات در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کار آنها در محیط های ارتعاشی

بررسی و تایید گردد.

بیشتر…

این سیستم ها جهت شبیه سازی افتادن احتمالی محصول در حین جابه جایی ویا عملکرد قابل استفاده می باشند و جهت بررسی استحکام بسته بندی نیز به کار می روند.تست می تواند در سه

حالت افتادن از سطح ،لبه و یا گوشه انجام شود.

بیشتر…

سیستم های آزمون شوک مکانیکی به روش سقوط آزاد بر روی پد های شوک مخصوص می توانند جهت انجام آزمون های شوک مطابق با استاندارد های بین المللی با شکل موج های متفاوت

شرایط واقعی را شبیه سازی نمایند.

بیشتر…

این سیستم جهت شبیه سازی ارتعاشات حمل و نقل محصول به کار می رود و قابلیت شبیه سازی حمل و نقل در انواع گرید جاده را دارا می باشد.مزیت این سیستم در تحمل وزن بالا و زمان

طولانی تست می باشد.

بیشتر…

سیستم های آزمون ضربه(بامپ) جهت انجام تست های شوک نیم سینوسی تکرار پذیر به تعداد زیاد می باشد.

برق ورودی این سیستم ها 380 ولت سه فاز می باشد.

بیشتر…

تجهیزات آزمون لرزش و شوک به دلیل تولید ارتعاش و ضربه نیاز دارند تا از محیط اطراف ایزوله گردند.در صورتی که امکان ایجاد فونداسیون نباشد و یا احتمال جابه جایی دستگاه باشد راه حل مناسب

استفاده از ایزولاتورهای بادی ارتعاش می باشد.

بیشتر…