سیستم تست ضربه

یکی از انواع تجهیزات تست دینامیک سیستم تست ضربه می باشد . این سیستم جهت انجام تست شوک نیم سینوسی تکرار پذیر به تعداد زیاد می باشد.

برق ورودی این سیستم ها 380 ولت سه فاز می باشد و امکان ارائه تستر های ضربه با مشخصات مورد نیاز مشتری نیز فراهم می باشد.