سیستم شبیه ساز حمل و نقل

یکی از انواع تجهیزات تست دینامیک سیستم شبیه ساز حمل و نقل می باشد. این سیستم جهت شبیه سازی ارتعاشات حمل و نقل محصول به کار می رود و قابلیت شبیه سازی حمل و نقل در

انواع گرید های جاده را دارا می باشد. مزیت این سیستم در تحمل وزن بالا و زمان طولانی تست می باشد ولی این سیستم حلقه باز می باشد.

برق ورودی این سیستم ها 380 ولت سه فاز می باشد و امکان ارائه تستر های حمل و نقل با مشخصات مورد نیاز مشتری نیز فراهم می باشد.

Power Weight Table Size Maximum Load
kg mm kg
3kVA 2400 22001100 300 QJ-300
6.5kVA 6400 20001300 500 QJ-500
9kVA 6000 27001650 1000 QJ-1000

The input power for all of above systems are three phase 380 Volt ,  50Hz