تعمیر

این شرکت با تکیه بر تجربیات کاری و توانمندی های کارشناسان فنی خود موفق به عیب یابی ، تعمیر و راه اندازی سیستمهای آزمون شرایط محیطی  موجود در کشور و ارتقاء و به روز رسانی آنها

شده است.

تواناییهای این شرکت در این زمینه عبارتند از:

  • تعمیر انواع چمبرهای شرایط محیطی
  • تعویض کنترلر های موجود با کنترلرهای پیشرفته آمریکایی و ژاپنی و چینی
  • تجهیز چمبرهای موجود به تجهیزات جانبی مورد نیاز مشتری
  • تامین قطعات یدکی