اخبار

این شرکت  در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران در تاریخ 14 مهر 95 الی 17 مهر 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آخرین دستاوردهای خود را به مشتریان عزیز ارایه  نمود.