اسکادا (SCADA ) مخفف کلمات Supervisory Control And Data Acquisition به معنی کنترل سوپروایزری یا نظارت مدیریتی و داده برداری می باشد. اسکادا یک سیستم گسترده

داده برداری و کنترل فرآیند می باشد. سیستم های اسکادا برای نظارت و یا کنترل پروسس ها در سیستم هایی نظیر تامین ، کنترل ، انتقال و توزیع  آب شهری، نیروی برق، گاز و نفت

و بسیاری پروسس های توزیع شده دیگر استفاده می شوند. یک سیستم اسکادا شامل سیگنال های ورودی/خروجی، کنترلرها، شبکه ها،ارتباطات،پایگاه های داده و نرم افزار می باشد.

این تکنولوژی این امکان را به ما می دهد که بدون صرف زمان و هزینه زیاد تمامی اطلاعات مورد نیاز سیستم را جهت تصمیم گیری از نقاط دور و نزدیک گردآوری کنیم و یکی  از راه

های مدیریت سیستم های صنعتی از راه دور می باشد.

این شرکت در کنار طراحی و اجرای یک سیستم کامل اسکادا ، در تامین سنسورهاي اندازه گيري ،  واحد (Remote Terminal Unit) RTU ، تجهيزات ارتباطي مستقر در هر ايستگاه

(Communication Device) و پروتكل مخابراتي آن ها ، تجهيزات جمع آوري و پردازش اطلاعات در ايستگاه مركزي (SCADA Center) از منابع معتبر غربی و شرقی نیز فعال می باشد.

نرم افزار ها نقش بسیار مهمی در داده برداری و اسکادا دارند. به وسیله نرم افزار ها می توانیم اطلاعات را نمایش ، تحلیل و بررسی کنیم. این شرکت انواع نرم افزار های لازم برای سیستم های داده برداری را تامین می کند.

بیشتر…

سیستم های داده برداری در چهار ساختار ارایه می گردند:

  • سیستم یکپارچه کامل
  • سیستم  کامل بدون نمایشگر
  • سیستم  کامل بدون کامپیوتر
  • سیستم  سیگنال کاندیشنر

بیشتر…

ین سیستم ها می توانند از یک کانال تا چند هزار کانال داشته باشند که همگی به صورت سنکرون داده برداری نمایند.برای تعداد کانال زیاد لازم است تا چندین سیستم به یکدیگر متصل گردند و پردازش موازی انجام پذیرد.

بیشتر…

سیستم های داده برداری توانایی دریافت انواع مختلفی از ورودی ها را دارا می باشند . برای راحتی کار و همچنین صرفه جویی در هزینه انواع مختلف ورودی ها به صورت کارت(ماژول) های متفاوت ارائه می شوند.

بیشتر…