محصولات تولیدی کارخانه های مختلف معمولا در شهرها و کشورهای مختلف به کار گرفته می شوند که شرایط محیطی آن ها متفاوت است.چمبر های محیطی محصولات را در  یک

محیط شبیه سازی شده تست می کنند  و قابلیت کار آن ها در محیط های مختلف قبل از تحویل به مشتری بررسی و تایید می کنند.

شرکت آزمون سنجش با تیمی متخصص و مجرب و با سابقه طولانی در زمینه تجهیز آزمایشگاههای شرایط محیطی در زمینه های زیر فعالیت می نماید.

محصولات تولیدی کارخانه ها معمولا در شرایط دمای و رطوبتی متفاوتی به کار گرفته می شوند .بنابراین لازم است تا محصولات در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کارآنها در محیط های سرد و گرم و دارای رطوبت قبل از تحویل به مشتری بررسی و تایید گردد.

بیشتر…

محصولات تولیدی کارخانه ها معمولا در شرایط دمای متفاوتی به کار گرفته می شوند .بنابراین لازم است تا محصولات در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کارآنها در محیط های سرد و گرم قبل از تحویل به مشتری بررسی و تایید گردد.

بیشتر…

اکثر محصولات در محل های عملکرد خود علاوه بر تنش های ناشی از تفاوت دما و رطوبت ، معمولا با تنش های ارتعاشی نیز مواجه می باشند. بنابراین علاوه بر تست های دما و رطوبت ، تست ارتعاش نیز باید صورت گیرد.

بیشتر…

محصولاتی که در ارتفاعات به کار گرفته می روند، علاوه بر تنش های ناشی از تفاوت دما و رطوبت ، معمولا با تنش های ناشی ار کاهش ارتفاع و کاهش فشار نیز مواجه می شوند.بنابراین علاوه بر تست دما و رطوبت ،  تست خلاء نیز باید  صورت گیرد.

بیشتر…

محصولاتی که در محیط های باز به کار می روند و به ویژه در معرض باران قرار دارند لازم است تا در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کار آنها در محیط های بارانی قبل از تحویل به مشتری بررسی و تایید گردد.

بیشتر…

بعضی از محصولات در زمان کارکرد با تغییرات شدید دما که شوک حرارتی نامیده می شود مواجه می باشند.بنابراین لازم است تا محصولات در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کارآنها در برابر شوک حرارتی قیل از تحویل به مشتری بررسی و تایید گردد.

بیشتر…

محصولاتی که در محیط های مرطوب و خورنده (رطوبت نمکی ، اسیدی و… ) ، به ویژه در سواحل دریا به کار می روند لازم است تا در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کار آنها در محیط های مرطوب و خورنده قبل از تحویل به مشتری بررسی و تایید گردد.

بیشتر…

محصولاتی که در محیط های باز به کار می روند و به ویژه در معرض گرد و غبار قرار دارند لازم است تا در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کار آنها در محیط های دارای گرد و غبار قبل از تحویل به مشتری بررسی و تایید گردد.

بیشتر…

هدف از تست های HALT و HASS ارایه یک محصول با قابلیت اطمینان بیشتر و هزینه دوره گارانتی کمتر در سطح جهانی در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه به بازار می باشد. این چمبر ها در سایز های مختلف و با روش های تست مختلف ارائه می گردند.

بیشتر…

محصولاتی که در محیط های باز به کار می روند و به ویژه در معرض نور خورشید قرار دارند لازم است تا در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کار آنها در برابر آثار اشعه های نور خورشید قبل از تحویل به مشتری بررسی و تایید گردد.

بیشتر…

محصولات بزرگ را در چمبر های استاندارد نمی توان تست کرد زیرا وزن زیاد و ابعاد بزرگ دارند. در این راستا براساس نیلز مشتری امکان ارائه چمبر های خیلی بزرگ از چند هزار لیتر تا چند صد هزار لیتر وجود دارد.

بیشتر…