سیستم آزمون شتاب ثابت

بسیاری از محصولاتی که توسط کارخانه ها تولید می شوند در طول عمر خود با شتاب ثابت روبه رو می شوند. بنابراین  لازم است که در یک محیط آزمایشگاهی عملکرد آن ها قبل از تحویل به مشتری بررسی شود. سیستم آزمون شتاب ثابت جهت تست شتاب ثابت به کار می رود و تحمل محصولات در برابر شتاب ثابت را بررسی می نماید و امکان اتصال 64 سیم جهت تبادل

سیگنال های الکتریکی بین محصول تحت تست و سیستم های بیرونی را دارا می باشد.

برق ورودی این سیستم ها 380 ولت سه فاز می باشد.

امکان ارائه سیستم های آزمون شتاب ثابت با مشخصات مورد نیاز مشتری و از برند های معتبر شرقی و غربی فراهم می باشد.