سیستم آزمون شوک

یکی از مهم ترین  تجهیزات تست دینامیک ، سیستم های آزمون شوک می باشد. سیستم های آزمون شوک مکانیکی به روش سقوط آزاد بر روی پد های شوک مخصوص می توانند جهت انجام

آزمون های شوک مطابق با استاندارد های بین المللی با شکل موج های زیرشرایط واقعی شوک را شبیه سازی نمایند:

  1. نیم سینوسی
  2. ذوزنقه ای
  3. دندانه اره ای

این سیستم ها بر روی محصولاتی که امکان افتادن آن ها حین جا به جایی وجود دارد تست ها را انجام می دهند.

این سیستم ها می توانند جهت انجام شوک در محور عمودی ، محور افقی ، حوزه زمان و حوزه فرکانس ارائه گردند.

برق ورودی این سیستم ها 380 ولت سه فاز می باشد و امکان ارائه تستر های شوک با مشخصات مورد نیاز مشتری نیز فراهم می باشد.