ارتعاش سه محوره

سیستم سه محوره با شش درجه آزادی قابلیت اعمال همزمان ارتعاش با پروفایل های متفاوت به محصول در سه محور را دارا می باشد. این نوع ارتعاش نزدیک ترین شبیه سازی به شرایط

واقعی محصول در محیط عملکرد آن می باشد و زمان تست را نیز کاهش می دهد. برق ورودی این سیستم ها 380 ولت سه فاز می باشد و امکان ارائه لرزاننده های سه محوره با مشخصات

مورد نیاز مشتری نیز فراهم می باشد.