چمبر خیلی بزرگ

محصولات بزرگ را در چمبرهای استاندارد نمی توان تست کرد زیرا وزن زیاد و ابعاد بزرگ دارند. در این راستا بر اساس نیاز مشتری امکان ارائه چمبر خیلی بزرگ از چند هزار لیتر تا چندصد

هزار لیتر وجود دارد.

این چمبرها عموما امکان ورود اپراتور به داخل چمبر وجود دارد و به همین دلیل به چمبرهای Walk In معروف شده اند.

در انواع بزرگتر امکان ورود ماشین به چمبر وجود دارد که به Drive In معروف می باشند.

این چمبرها می توانند جهت تست دمای بالا و دمای پایین به کار روند. امکان افزودن قابلیت آزمون رطوبت نیز به این چمبرها وجود دارد.

با توجه به قیمت بالا و فضای زیاد مورد نیاز این چمبرها ، امکان افزودن قابلیت های آزمونهای دیگر نظیر نور خورشید ، باران و … نیز به این چمبر ، بر اساس نیاز مشتری وجود دارد.

این چمبر ها بر اساس الزامات مشتری و استانداردهای مورد نیاز محصول در سایز های مختلف و با روش های تست مختلف به همراه تجهیزات مورد نیاز ارائه می گردند و برق ورودی این

سیستم ها 380 ولت سه فاز می باشد و امکان ارائه چمبر ها با مشخصات مورد نیاز مشتری نیز فراهم می باشد.

چمبر های تا دمای 40ºC- به صورت سیستم خنک سازی با هوا می باشند و چمبرهای تا دمای 70ºC- و یا چمبرهای با نرخ تغییرات دمای سریع به صورت سیستم خنک سازی با آب می باشند. در

صورت عدم امکان تامین و یا استفاده از سیستم خنک سازی با آب ، می توان از چیلر استفاده نمود.

مدل /  مشخصات فنی TWC-7802 TWC-7163 TWC-7253 TWC-7343 TWC-7483 TWC-7843 TWC-7304
حدود حجم Litre 8,000 16,000 25,000 34,000 48,000 84,000 300,000
محدوده دما º C -60 ~ +100 -60 ~ +100 -60 ~ +100 -60 ~ +100 -60 ~ +100 -60 ~ +100 -60 ~ +80
اعوجاج دما º C ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5
یکنواختی دما º C ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
محدوده رطوبت %RH 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98
ابعاد داخل چمبر mm عرض 2,000 2,000 2,500 3,000 4,000 4,000 5,000
عمق 2,000 3,200 4,000 5,200 4,800 7,000 10,000
ارتفاع 2,000 2,500 2,500 2,200 2,500 3,000 6,000
ابعاد بیرون چمبر mm عرض 2,300 2,300 2,800 3,300 4,300 4,300 5,300
عمق 4,550 5,750 6,550 7,800 7,500 8,100 11,100
ارتفاع 2,550 2,750 3,050 2,550 3,050 3,550 6,550
نوع خنک سازی آب آب آب آب آب آب آب

د