چکش مودال

در آنالیز مودال جهت شناسایی خواص دینامیكی سازه و  فركانس‎های طبیعی، شكل مودها و میرایی هر  مود در یک سازه نیاز به تحریک سازه می باشد. یکی از محرک های ارزان و ساده مودهای رزونانسی سازه ، چکش آنالیز مودال می باشد.

این شرکت در زمینه تامین انواع چکش های آنالیز مودال از منابع معتبر شرقی و غربی فعالیت می نماید.