سنسورنیرو

سنسورنیرو و وزن جهت اندازه گیری نیرو یا وزن به صورت استاتیک یا دینامیک  استفاده می گردند و به یکی از روش های كششي، خمشي، فشاري و پيچشي نیرو یا وزن را اندازه گیری

می نمایند و در انواع استرین گیج ، پیزو الکتریک با خروجی شارژ یا ولتاژ ، پیزو رزیستیو ، خازنی ، نیمه هادی  ، پتانسیومتری و …. ساخته می شوند.

از مصارف این سنسورها می توان به اندازه گیری نیرو ، وزن ، کشش و … اشاره نمود.

معمولاً واحد اندازه گیری نیرو (N) و وزن (Kg) می باشد.

این شرکت در زمینه تامین انواع مختلف سنسورهای نیرو  و وزن  از شرکتهای معتبر غربی و شرقی فعالیت می نماید.