سنسور فشار

سنسورفشار جهت اندازه گیری فشار گاز یا مایع به صورت استاتیک یا دینامیک  استفاده می گردد و به یکی از روش های فشار مطلق ، فشار گیج ، فشار تفاضلی ، فشار خلاء ، فشار آب

بندی،  فشار را اندازه گیری می نمایند و در انواع پیزو الکتریک با خروجی شارژ یا ولتاژ ، پیزو رزیستیو ، خازنی ، نیمه هادی  ، جرم و فنر ، استرین گیج ، مغناطیسی ، نوری ، لیزری ، پتانسیومتری و ….

ساخته می شوند.

از مصارف این سنسورها می توان به اندازه گیری فشار ، خلاء ، دبی ، ارتفاع ، عمق ، نشتی و … اشاره نمود.

معمولاً واحد اندازه گیری فشار پاسکال (Pa) یا (Psi) می باشد.

این شرکت در زمینه تامین انواع مختلف سنسورفشار از شرکتهای معتبر غربی و شرقی فعالیت می نماید.