ارتقا و بروزرسانی

این شرکت با شناخت کامل از آخرین تکنولوژیهای تجهیزات آزمایشگاههای شرایط محیطی و تسلط کامل بر جدیدترین محصولات شرکتهای معتبر جهان در این زمینه و با تکیه بر تجربیات کاری و

توانمندی های کارشناسان فنی خود در زمینه راه اندازی و تعمیر تجهیزات آزمایشگاههای شرایط محیطی در کشور، در صورت تمایل مشتری آماده مشاوره جهت ارتقا و به روز رسانی سیستم و

در نتیجه بهبود عملکرد سیستم و یا کاهش مصرف انرژی آن می باشد.

تواناییهای این شرکت در این زمینه عبارتند از:

  • تعویض اجزای سیستمهای موجود با اجزای جدید منطبق بر جدیدترین تکنولوژی روز
  • تعویض کنترلر های موجود با کنترلرهای پیشرفته غربی و شرقی
  • اضافه نمودن تجهیزات جانبی به سیستم