شیکرمودال

شیکر مودال وسیله ای است که یک شی یا سازه را طبق سیگنال ورودی به شیکر تحریک می کند. همان طور که گفته شد برای تست مودال سیگنال های ورودی متفاوتی می تواند به شیکر

اعمال شود. اما پروفابل های فرکانس سینوسی و تصادفی رایج ترین سیگنال های مورد استفاده هستند. معمولا یک نیروسنج هم برای اندازه گیری نیروی اعمال شده به سازه بین شیکر و سازه

قرار می گیرد. برای سازه های عمرانی بزرگ از شیکر های بسیار قوی استفاده می شود که تا ۱۰۰ کیلوگرم یا یشتر وزن دارند و قادر به اعمال نیروهای هزار تنی هستند.

در آنالیز مودال جهت شناسایی خواص دینامیكی سازه و  فركانس‎های طبیعی،شكل ومیرایی هر مود در یک سازه نیاز به تحریک سازه می باشد.یکی از محرک های مهم  مودهای رزونانسی سازه،

شیکر مودال می باشد.

این شیکرها دارای پاسخ فرکانسی خیلی خوبی می باشند. در سازه های خیلی بزرگ نیاز به تحریک سازه با چند شیکر و تحلیل MIMO می باشد.

شیکرها نسبت به چکش مزیت هایی دارند از جمله این که قادر به اعمال انرژی بیشتر در مدت زمان طولانی تر به سازه هستند. اگرچه مشکلاتی مانند تاثیرگذاری روی خواص دینامیکی سازه و

همینطور پیچیدگی آنالیزها را نیز به همراه دارند.

این شرکت در زمینه تامین انواع شیکر های آنالیز مودال از منابع معتبر شرقی و غربی فعالیت می نماید.