فیکسچر های تست لرزش

طراحی و ساخت فیکسچر های ارتعاش و شوک جزو پیچیده ترین مباحث میباشند که نیاز به آنالیز اجزاء محدود و بررسی دقیق فرکانس تشدید فیکسچرها دارد. این شرکت با بهره گیری از

نرم افزارهایتخصصی و کارشناسان مجرب ، سابقه طولانی در امر طراحی و ساخت فیکسچرهای تست لرزش ، شوک میز دارد.

برای انجام آزمون لرزش سینوسی لازم است تا فرکانس رزونانس فیکسچرها از حداکثر فرکانس تست بیشتر باشد ولی برای انجام آزمون ارتعاش تصادفی ، فرکانس رزونانس فیکسچرها در صورتی

که دارای رزونانس خیلی شدید نباشد می تواند داخل بازه فرکانسی آزمون قرار داشته باشد.

معمولاً در صورتی که لرزاننده دارای نیروی کافی باشد ، فیکسچرها طوری ساخته می شوند که چند قطعه همزمان بر روی آنها نصب شود و یا فیکسچرها به صورت سه وجهی ساخته می شود

تا با یک بار نصب قطعه و چرخاندن فیکسچر در هر مرحله تست ، بتوان سه محور X و Y و Z را با یک فیکسچر و در حالت عمودی شیکر انجام داد.