سری توسعه میز

مصرف سری توسعه میز در افزایش سطح مفید میز لرزاننده میباشد تا بتوان قطعات و فیکسچرهای بزرگتر را به راحتی بر روی لرزاننده نصب نمود.

مزیت دیگر سری توسعه میز فاصله بیشتر محصولات تحت تست خیلی حساس به میدان  مغناطیسی از سطح میز و کاهش شدید میدان پراکنده مغناطیسی در اطراف محصول می باشد.

این محصول در سه نوع Cylindrical ، Gridiron و Inverted Square ساخته می شود.

در صورتی که قطرسری توسعه میز از دو برابر قطر آرمیچر بیشتر باشد و یا بار دارای گشتاور جانبی زیاد بر روی آن نصب گردد ، لازم است به همراه نگهدارنده های جانبی (Auaxiliary support) سفارش  داده شود.

طراحی و ساخت سری توسعه میزارتعاش و شوک جزو پیچیده ترین مباحث میباشد که نیاز به آنالیز اجزاء محدود و بررسی دقیق فرکانس تشدید دارد.

این شرکت با بهره گیری از نرم افزارهای تخصصی و کارشناسان مجرب ، سابقه طولانی در امر طراحی و ساخت این محصول دارد.